Discovering the Archaeologists in Europe is een transnationaal project, deels gefinancierd door het Life Long Learning programma van de EU.

Het project verenigt 23 deelnemende organisaties uit 21 Europese landen: Oostenrijk, Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Ierland,  Spanje, Italië, Letland, Noorwegen, Estland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Bosnië-Herzegovina, Nederland, België (Vlaanderen) en Denemarken. Voor Vlaanderen is het agentschap Onroerend Erfgoed de projectpartner.

Projectcoördinator is het York Archaeological Trust. De European Association of Archaeologists staat mee in voor de verspreiding van de resultaten. De arbeidsmarkt identificeren, opleidingsnoden bundelen en gevolgen van de economische crisis in kaart brengen zijn een aantal thema’s die aan bod komen in het onderzoek. Hiervoor werden ondermeer werkgevers van archeologische bedrijven en afdelingshoofden van provinciale, stedelijke, gemeentelijke, intergemeentelijke archeologische diensten en intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten bevraagd.

Daarbij wordt niet enkel gefocust op de Europese vraagstelling. We willen ook input genereren voor het Vlaamse erfgoedbeleid. Het nieuwe erfgoeddecreet (gaat van start op 1/1/2015) voorziet dat de Vlaamse Regering jaarlijks de effectiviteit van het luik archeologie evalueert. De resultaten van de bevraging in het kader van 'Discovering the Archaeologists of Europe' zijn dan ook van betekenis voor de nulmeting van die evaluatie.

De enquête gebeurt niet individueel. Werkgevers en afdelingshoofden van een archeologische teams worden gecontacteerd. In eerste instantie betekent dit dat archeologische bedrijven, provinciale, stedelijke, gemeentelijke, intergemeentelijke archeologische diensten en intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten worden bevraagd.

Het rapport Discovering the archaeologists in Vlaanderen 2012-2014 (NL & ENG) kun je hier downloaden. Ook de rapporten van de andere landen kun je er raadplegen.

 


Lifelong Learning Programme

Links