In dit onderzoek brengen we de karakteristieken van de eigenaars van de circa 11.200 beschermde monumenten in Vlaanderen in kaart. Momenteel hebben we immers geen overzicht van wie het beschermd erfgoed in Vlaanderen is. Nochtans heeft dit mogelijks verregaande gevolgen op de onroerenderfgoedzorg.

Aanleiding

Een zicht krijgen op de eigenaars van onroerend erfgoed is belangrijk. Zij  zijn immers de eersten die de zorg voor hun eigendom met erfgoedwaarde opnemen. Weten wie ze zijn, is een minimumvoorwaarde om goed met hen te kunnen communiceren en een partnerschap voor het beheer uit te bouwen. Gaat het om hoofdzakelijk privé-eigendom of openbaar bezit? Indien privé, wat is dan de aard van de eigenaar, een private persoon, een onderneming, een (maatschappelijke) organisatie…?

Doelstelling

De algemene doelstelling van het onderzoek is om zicht te krijgen op de prioritaire doelgroep van eigenaars en beheerders van onroerend erfgoed. In dit onderzoek wordt gefocust op de eigenaars en beheerders van beschermde monumenten. Analyses van de karakteristieken van deze doelgroep moeten toelaten om meer klantgericht te werken.

Output

De resultaten van de kwantitatieve analyses, uitgevoerd door een koppeling van de gegevens uit de beschermingsdatabank aan beschikbare externe databanken, worden gepresenteerd in een onderzoeksrapport.