Het platteland in Vlaanderen laat zich kenmerken door een nog vrij rijk aanbod aan historische hoevecomplexen. Bij het behoud van deze grootschalige boerderijen stelt zich onafwendbaar de vraag  In welke mate hergebruik of herbestemming verzoenbaar is met de authenticiteit van agrarisch erfgoed?

Aanleiding

Vlaanderen is rijk aan historische hoevecomplexen. Zo zijn in Vlaams-Brabant de vierkantshoeves typerend, terwijl in het polderlandschap van West-Vlaanderen grote hoeves met vrijstaande bestanddelen en in sommige gevallen voorzien van één of meer walgrachten karakteristieke elementen zijn. Door de schaalvergroting die de landbouwsector sinds decennia kenmerkt, verliezen echter steeds meer hoeves hun oorspronkelijke bestemming. Om dit erfgoed een toekomst te geven dringt zich veelal hergebruik of herbestemming. De kennis om daarbij de agrarisch erfgoedwaarden mee in rekening te nemen, ontbreekt echter wel eens.

Doelstelling

Dit project wil een onderbouwde visie ontwikkelen voor hergebruik of herbestemming van grote leegstaande hoevecomplexen of delen ervan. Daartoe informeert dit project uitgebreid over agrarische erfgoedwaarden en reikt het een methodiek aan dit ruraal erfgoed met behoud van deze waarden te rehabiliteren.

Output

  • Informeren over agrarische erfgoedwaarden en een typologie uitwerken van grote hoevecomplexen.
  • Casestudies aanreiken voor ontwerpers en eigenaars met betrekking tot het hergebruik of de herbestemming van hoeves.
  • Aanbevelingen formuleren bij de rehabilitatie van hoevecomplexen en -types.

 

Links