België heeft samen met twaalf andere landen een dossier ingediend bij UNESCO om de overgebleven Europese beukenbossen te bewaren. Een gedeelte van het Zoniënwoud is geselecteerd. Aansluitend wordt onderzocht of het haalbaar is om een afzonderlijk cultureel of gemengd UNESCO werelderfgoeddossier op te starten met betrekking tot het volledige Zoniënwoud, in samenwerking met de andere gewesten.

Aanleiding

De beuk is een onderdeel van de identiteit van Europa. Na de laatste ijstijd ging deze boomsoort het Europese vasteland domineren. Je vond beukenbossen van aan de kust tot aan het hooggebergte. In deze wouden ontwikkelde zich een heel specifieke natuurlijke biotoop.

In 2007 en 2011 erkende het Werelderfgoedcomité van UNESCO het beukenbos al als een uitzonderlijk voorbeeld van ecologische en biologische processen. In de geest daarvan erkende het comité vijftien beukenbossen in Oekraïne, Slovakije en Duitsland als werelderfgoed.

De indieners van het dossier willen nu meer dan dertig gebieden toevoegen aan de serie die al door  UNESCO op de Werelderfgoedlijst is ingeschreven. Een van de geselecteerde kandidaten is het Zoniënwoud aan de rand van Brussel. Het behoort volgens onderzoek tot een van de meest waardevolle beukenwouden van Europa.

Nu de aanvraag is ingediend bij UNESCO, start een controleprocedure die anderhalf jaar in beslag zal nemen. In de zomer van 2017 weten we of het Zoniënwoud effectief wordt erkend als natuurlijk UNESCO-werelderfgoed.

Doelstelling

De aanleiding van dit project is een inter-europees dossier over natuurlijk werelderfgoed. De doelstelling is: onderzoeken of een bijkomende gemengde of culturele aanduiding mogelijk is. 

Output

  • Een onderzoeksrapport als onderbouwing van een werelderfgoednominatie als natuurerfgoed (beukenwouden in Europa).
  • Een onderzoek naar de onderbouwing van een werelderfgoednominatie als gemengd erfgoed natuur/cultuurerfgoed in samenwerking met de andere gewesten.
  • De aanmaak en update van objectfiches in de inventaris van het onroerend erfgoed.
  • Nieuwe beschermingsbesluiten opmaken en indien nodig bestaande beschermingsbesluiten wijzigen.

Links