Bouwhistorisch onderzoek is van cruciaal belang voor het behoud van ons onroerend erfgoed. Het reikt de noodzakelijke informatie aan om de erfgoedwaarden van een gebouw of gebouwencomplex te valideren. Met deze documentatie kunnen eigenaars, ontwerpers en erfgoedconsulenten op een verantwoorde wijze aan de slag om bij restauratie, hergebruik en herbestemming de juiste keuzes te maken.

Aanleiding

Het ontbreken van specifieke kennis over een gebouw leidt soms tot ondoordachte ingrepen ter koste van de erfgoedwaarden. De sleutel om voor een gebouw een kwalitatiever beheer op te zetten is bouwhistorisch onderzoek. Dit project wil dan ook informeren over de bronnen en methodologie die kunnen worden aangeboord en gehanteerd voor bouwhistorisch inzicht in een gebouw. De ontwikkelde richtlijnen zijn nuttig zijn zowel voor docenten, erfgoedonderzoekers en erfgoedondernemers bouwhistorisch onderzoek als eigenaars en ontwerpers. 

Doelstelling

Dit project wil via richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek de kwaliteit van ingrepen op het bouwkundig erfgoed in belangrijke mate vergroten en de erfgoedwaarden in stand houden.

Output

Informatie aanreiken en richtlijnen formuleren voor een rapport bouwhistorisch onderzoek zoals dat door het agentschap in het kader van beheer gevraagd wordt.