Op 5 augustus 2013 werd de UNESCO-conventie voor de bescherming van het cultureel erfgoed onder water (Parijs, 2001) geratificeerd. Het verdrag trad op 5 oktober 2013 in werking. Vlaanderen dient opvolging te geven aan deze conventie.  

Doelstelling

Dit project wil het archeologisch erfgoed inventariseren en beschermen in, langs en onder de binnenwateren, haven en strandzone en langs de kust en een aanzet geven tot de ontwikkeling van methodieken voor het registeren van de archeologische sites. 

Output

  • Archeologisch erfgoed inventariseren en een aanzet geven tot beschermen in, langs en onder de binnenwateren, havens en strandzone en langs de kust tot aan de gemiddelde laag laagwaterlijn bij springtij.
  • Methodieken uitwerken voor de registratie van archeologische sites.
  • Vroeger onderzoek valoriseren.
  • Een corpus met vraagstellingen uitwerken.