De Europese Commissie ondersteunt via het Joint Programming Initiative ‘Cultural Heritage and Global Change’ de opmaak van een strategische Europese onderzoeksagenda voor cultureel erfgoed.

De bescherming van het cultureel erfgoed blijft een grote zorg en uitdaging voor Europa. Het  JPI "Cultural Heritage and Global Change: a new challenge for Europe" (JPICH) moedigt daarom gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek aan.  De deelnemende landen werken aan een gezamenlijke strategische onderzoeksagenda. Zo worden onderzoek en expertise op Europees niveau gestroomlijnd en gebundeld. ‘Joint Heritage Europe Programme’ (JHEP) voorziet de nodige middelen om deze onderzoeksagenda op te maken.

Voor België coördineert het nationaal consultatiepanel de inbreng. Hierin zijn verschillende disciplines, stakeholders van de erfgoedsector, het KIK, het agentschap Onroerend Erfgoed en de Service Public de Wallonie vertegenwoordigd.

Links