Het agentschap Onroerend Erfgoed houdt een register bij van al het beschermd onroerend erfgoed in Vlaanderen: de beschermingsdatabank. In deze databank kan je alle beschermde monumenten, cultuurhistorische landschappen, stads- en dorpsgezichten en archeologische sites terugvinden. Ook het varend erfgoed is opgenomen in databank. In de afgelopen jaren maakten we het online register gemakkelijker raadpleegbaar.

In 2016 lanceert het agentschap een nieuwe beschermingsdatabank. Deze databank vervangt een eerdere digitale databank met beschermd erfgoed. Deze oudere applicatie bevatte een beperkte set van gegevens en was bovendien moeilijk doorzoekbaar.

De nieuwe beschermingsdatabank, waarin werd gewerkt van 2013 tot 2016, bevat extra informatie en uitgebreidere zoekmogelijkheden. In een eerste fase werden alle beschermingsbesluiten gedigitaliseerd, inclusief de officiële plannen waarop de bescherming is afgebakend. In een tweede fase werden alle beschermingen nagekeken en de afbakeningen gecontroleerd en aangepast waar nodig. Deze afbakening is aangeduid op een digitale kaart via het geoportaal en de beschermingsfiche is gekoppeld aan de inhoudelijke informatie van de inventaris onroerend erfgoed.

De vernieuwde beschermingsdatabank werd in de zomer van 2016 officieel gelanceerd. Bij elk item vind je onder meer een beschrijving  van wat beschermd is, een digitale kaart, de administratieve gegevens en de erfgoedwaarden met de motivering van de bescherming. Ook het officiële beschermingsbesluit is raadpleegbaar, inclusief het kaartmateriaal dat daar eventueel bij hoort. Via trefwoorden, de zogenaamde thesaurustermen, kan je het beschermde inhoudelijk in de juiste context plaatsen.

Het is voortaan mogelijk om de databank heel gericht te doorzoeken, bijvoorbeeld op adres, op een bepaald erfgoedkenmerk, op de erfgoedwaarden en op de geldigheid van de bescherming en zelfs op kadasterperceel. Zo kan je bijvoorbeeld een lijst krijgen van alle beschermingen in een gemeente, te weten komen hoeveel woningen van na 1945 er beschermd zijn, waarom bepaalde bomen beschermd zijn en sinds wanneer de Kalmthoutse Heide de status van  beschermd erfgoed heeft. Hiermee hoopt het systeem tegemoet te komen aan de noden van  alle gebruikers. Dat zijn eigenaars, notarissen, onderzoekers en ontwerpers, maar ook gemeenten, provincies, beleidsmedewerkers en ruimtelijke planners. Want erfgoed is voor iedereen.

De beschermingsdatabank vormt ook een toegangspoort naar de andere databanken die het agentschap beheert. Alle beschermde items zijn bijvoorbeeld gekoppeld aan de overeenkomstige historische beschrijving in de wetenschappelijke inventarissen. De afbakening op de digitale kaart is dan weer verbonden aan het geoportaal. Omdat je kan doorklikken van databank naar databank heb je als gebruiker snel toegang tot een schat van informatie. 

Je vindt de beschermingsdatabank hier.

Links