In de beleidsnota 2015-19 van de minister bevoegd voor onroerend erfgoed wordt bewust aandacht besteed aan de kringloopeconomie gelinkt aan erfgoedzorg. 

Aanleiding

Duurzaamheid en duurzame ontwikkeling zijn termen die het laatste decennium niet weg te denken zijn uit onze maatschappij. Ook de erfgoedsector ondervindt dat duurzaamheid een eis is geworden waar niet omheen gefietst kan en mag worden.

Bij het gunnen van een ontwerpopdracht lijkt het bijvoorbeeld aangewezen een kwaliteitsvol systeem te hanteren dat uitgaat van integrale duurzaamheid met inbegrip van de erfgoedwaarden.

Doelstelling

Dit project wil kennis opbouwen over mogelijke duurzame energiebesparende interventies en systemen in erfgoedgebouwen, en onderzoeken hoe deze een rol kunnen spelen in de duurzame kringloopeconomie.

Output

  • De output van dit project is een internationaal meerdaags colloquium over energie-efficiëntie en comfort in erfgoedgebouwen in Brussel in 2016, met als doelgroep: onderzoekers, erfgoedconsulenten, restauratie-architecten en andere erfgoedprofessionals.

Downloads