Dit project, dat loopt met middelen van het Vlaams Klimaatfonds, wil dat eigenaars/bewoners van erfgoed beroep kunnen doen op gespecialiseerde energieconsulenten voor de evaluatie van de energiezuinigheid van hun erfgoed. Deze consulenten moeten ook realistische en haalbare maatregelen kunnen formuleren om de energiezuinigheid van het erfgoed te optimaliseren.

Doelstelling

Dit project wil invulling geven aan de maatregel ‘gespecialiseerde energieconsulenten voor onroerend erfgoed’ uit het Vlaams Klimaatfonds met als doel erfgoedgebouwen energetisch te optimaliseren met respect voor de erfgoedwaarden.

Output

  • Een erfgoedenergieloket organiseren met als doelgroep de erfgoedprofessional: www.erfgoedenergieloket.be. 
  • Een opleidings/vormingstraject tot gespecialiseerde energieconsulent uitwerken voor restauratie-architecten.
  • De eventuele erkenning van de opleiding tot energieconsulent onderzoeken.
  • Een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar een mogelijke verankering van het opleidings- tot het vormingstraject in het reguliere opleidingsaanbod.