Op 2 oktober 2012 startte de restauratie van het Lam Gods, het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck. De restauratie van dit Vlaams topstuk zal vijf jaar duren en gebeurt in het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent. Daar werken de restauratoren van het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK) in een geklimatiseerde glazen doos, zodat bezoekers de restauratie kunnen volgen. Het project is een samenwerking tussen verschillende publieke en private partners.

Het wereldberoemde Lam Gods is een Vlaams Topstuk. Na het verkennend onderzoek besliste de Vlaamse overheid om zowel de restauratie van het Lam Godsretabel als het onderzoek naar de toekomstige bewaarplaats en –omstandigheden te financieren. De restauratiecampagne duurt vijf jaar en verloopt in drie fases: de zijpanelen (oktober 2012-oktober 2014), de bovenste panelen aan de binnenkant (oktober 2014-maart 2016), de onderste panelen aan de binnenkant (maart 2016-eind 2017).  Het onderzoek ‘Risicoanalyse en de studie voor het optimaliseren van de Villakapel’ start in het voorjaar van 2013. Het onderzoek bekijkt welke aanpassingen aan de bestaande bewaarplaats, nl. de Villakapel, moeten gebeuren. In een later stadium volgt het onderzoek naar de definitieve bewaarplaats.

Tijdens de eerste fase worden de acht zijpanelen aan de buitenkant en de acht originele lijsten behandeld. De restaurateurs zijn gestart met het verwijderen van de vele vernislagen, onder de microscoop en met een fijn wattenstaafje. Het verwijderen van deze vernislagen geeft op zich al een vrij spectaculair resultaat. De kleuren sprankelen weer zoals ze dat bij de creatie rond 1430 moeten hebben gedaan.Bij het verwijderen van de vele vernislagen ontdekten de restaurateurs verrassend veel overschilderingen. Een aanzienlijk deel van de thans zichtbare verflaag gaat in werkelijkheid om oude overschilderingen, die voor 1650 zijn aangebracht. Meer over de ontdekkingen tijdens de eerste fase.

Museumbezoekers en andere geïnteresseerden kunnen het restauratiewerk volgen. Zo werken de restauratoren in een geklimatiseerde glazen doos in het MSK, waar je als bezoeker het precisiewerk live kan volgen. Daarnaast zijn er de permanente en tijdelijke tentoonstellingen over het project in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster. De permanente tentoonstelling vertelt over de geschiedenis, de materiaaltechnische en de kunsthistorische facetten van het altaarstuk.  Videocamera’s volgen het precisiewerk van de restauratoren en geven de bezoekers een impressie van het Lam Gods. Tot slot geeft de website 'Closer to Van Eyck' je een gedetailleerde kijk op de panelen van het Lam Gods.

Partners

Verschillende partners steunen zowel de restauratie, het interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek als de publieke ontsluiting.  De belangrijkste hierin zijn: de Vlaamse overheid (Onroerend Erfgoed en Cultuur), het fonds Inbev-Baillet Latour, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen, de kathedrale kerkfabriek, de Getty Foundation en het Gieskes-Strijbis Fonds. 

Subsidiërende overheden

De Vlaamse overheid investeert 1.008.346,50 euro in de restauratie van het Lam Godsretabel. Zowel de Vlaamse minister van cultuur (29/11/2012) als van onroerend erfgoed (14/12/2012) ondertekenden hiervoor een subsidiebesluit (download onderaan de pagina). Het agentschap Onroerend Erfgoed en het agentschap Kunsten en Erfgoed volgen de restauratie van het Lam Gods op.

Links

Downloads

Gerelateerde blogartikelen

Gerelateerde nieuwsberichten