Mechelen is met vier gotische en vier barokke kerken dé kerkenstad van Vlaanderen.  Dankzij de meerjarige subsidieovereenkomst ‘historische kerken Mechelen’ worden de restauratieplannen voor vijf  ‘Torens aan de Dijle’ concreet.  De stad Mechelen ontvangt de volgende zes jaar ruim 12 miljoen euro van de Vlaamse overheid.

De gave middeleeuwse stadsstructuur en het uitzonderlijke bouwkundig erfgoed. Dat is wat de Mechelse binnenstad onderscheidt van andere centrumsteden. De acht historische kerken in de binnenstad, de grootste concentratie in Vlaanderen, maken hier inherent deel van uit en spelen een belangrijke rol in de identiteit en de aantrekkingskracht van de stad. Ze bevinden zich op loopafstand van elkaar. Samen met de stad Mechelen zorgt de vzw Torens aan de Dijle ervoor dat iedereen de kans krijgt om dit patrimonium te bezoeken. De kerken worden ’s namiddags gratis opengesteld voor bezoekers.

De vier gotische en vier barokke kerken zijn gebouwd tussen de 13de en de 17de eeuw, waarin de architecten Keldermans en Lucas Faydherbe een grote inbreng hadden. Stuk voor stuk zijn het architecturale parels, zowel hun exterieur als hun interieur. Ze bieden bovendien onderdak aan een ontzettend rijk kunstpatrimonium, waaronder twee altaarstukken van Pieter Paul Rubens. Hun rijkelijke barokke beeldhouwwerk van hoge kwaliteit omvat altaren, preekstoelen, biechtstoelen, kerkmeesterbanken, … uitgevoerd door beeldhouwer-architect Lucas Faydherbe en zijn leerlingen. 

Meerjarige overeenkomst

De meerjarige subsidieovereenkomst maakt de gefaseerde restauratie van vijf historische kerken mogelijk, namelijk de Onze-Lieve-Vrouw Van Hanswijkkerk, de Sint-Pieter en Pauluskerk, de begijnhofkerk, de Sint-Janskerk en de Sint-Kathelijnekerk. De nadruk ligt voornamelijk op de restauratie van het interieur. De stad Mechelen ontvangt de volgende zes jaar ruim 12 miljoen euro van de Vlaamse overheid. De totale investering voor de restauratiecampagne van de monumentale kerken bedraagt 18,5 miljoen euro.

Volgende restauratiewerken staan de volgende jaren gepland:

Beleids- en ontsluitingsplan van de historische kerken in Mechelen

De stad Mechelen stelde voor de meerjarige subsidieovereenkomst een beleids- en ontsluitingsplan (pdf) op voor het ensemble van historische kerken. Dit plan heeft meerdere doelen:

  • het waardevol historisch erfgoed van de historische kerken behouden, beheren en ontsluiten
  • de betrokkenheid van alle belanghebbenden vergroten om het draagvlak te versterken
  • de kerkgebouwen en hun kunstpatrimonium beter toegankelijk en beleefbaar maken voor een breed publiek
  • de kennis van dit unieke religieuze erfgoed en zijn context verruimen en delen
  • een kwaliteits- en respectvolle beleving van het erfgoed vergroten

 

historische kerk in de stellingen (c) Stad Mechelen   Historische kerk Mechelen (c) Stad Mechelen  

copyright foto's: Stad Mechelen