Deze studie gaat op zoek naar een evenwichtige oplossing voor actieve landbouwbedrijven die hun beroep uitoefenen op of in beschermd erfgoed, met het behoud van erfgoedwaarden, landschappelijke setting en agrarische sfeer. 

Doelstelling

Dit project wil samen met een aantal stakeholders onderzoeken hoe kan omgegaan worden met actieve landbouwbedrijven in erfgoed.

Output

Een beoordelingskader uitwerken over hoe je kan omgaan met actieve landbouwbedrijven in erfgoed voor de erfgoedconsulent, de landbouwbedrijven en het grote publiek.

Links