Er wordt baanbrekend werk verricht op vlak van monumentenzorg, landschapszorg en archeologie. Dit stimuleren en erkennen we graag. Daarom reikt de Vlaamse overheid ook dit jaar de Vlaamse Monumentenprijs uit.

Wat?

De prijs erkent een persoon, een privé- of openbare instelling voor een recente verwezenlijking op het vlak van monumentenzorg, landschapszorg of archeologie. Aan die erkenning is een mooie geldprijs gekoppeld. Elke laureaat krijgt 2.500 euro. De winnaar ontvangt daar bovenop nog eens 12.500 euro en uiteraard de nodige media-aandacht.

Beoordeling

Bij de beoordeling van de deelnemers gaat bijzondere aandacht naar duurzame realisaties met verdiensten op de volgende terreinen:

 • goed beheer van het onroerend erfgoed (door onderhoud, restauratie, consolidatie en herstel);
 • een evenwichtig en multifunctioneel gebruik, aandacht voor een duurzame, territoriale ontwikkeling;
 • een hedendaagse omgang met het onroerend erfgoed, bijvoorbeeld door een gepaste nieuwe bestemming, het gebruik van nieuwe technieken, de interactie met een nieuw ontwerp;
 • brede ontsluiting van het onroerend erfgoed en speciale aandacht voor sensibilisering en educatie;
 • interactie van het onroerend erfgoed met andere beleidsdomeinen zoals cultuur, ruimtelijke ordening, leefmilieu en toerisme.

Hoe deelnemen?

 • Lees hier het wedstrijdreglement.
 • Download hier de kandidatenfiche en vul deze in.
 • Voeg minstens 8 representatieve foto’s toe in hoge resolutie (300 dpi) en jpeg-formaat. De foto's tonen de toestand voor en na de ingrepen.
 • Plak de beelden niet in een word-bestand of pdf, maar verstuur ze samen met je kandidatenfiche digitaal naar vlaamsemonumentenprijs@onroerenderfgoed.be.
 • Omdat je dossier best groot kan zijn, kan je ook een DVD met je fiche en beeldmateriaal sturen naar: Onroerend Erfgoed  |  Vlaamse Monumentenprijs  |  T.a.v. Evelien Oomen | Kon. Albert II-laan 19 bus 5  |  1210 Brussel
 • Deelnemen kan tot en met 3 maart 2014.

Winnaar en laureaten laureaten 2014

Op 12 september 2014 maakte Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed de winnaar bekend van de Vlaamse Monumentenprijs 2014. De eer ging naar Kasteel d’Ursel.

De andere laureaten die op 2 juli verkozen werden zijn het voormalige station van Moerbeke, Huis Proot in Koekelare en vzw De Muren Spreken. De vier projecten getuigen stuk voor stuk van een deskundige opbouw en uitwerking en tonen aan dat de zorg voor erfgoed op een holistische wijze kan gebeuren, door het onder meer een nieuwe maatschappelijke rol te geven.  
Ze krijgen elk 2.500 euro. Kasteel d’Ursel krijgt als winnaar nog eens 12.500 euro bovenop.

Links

Downloads

Gerelateerde nieuwsberichten