Over de wegbeplanting als cultuurhistorisch erfgoed werd er toch nog toe weinig informatie ingezameld.

Aanleiding

Dreven en wegbeplantingen zijn belangrijke lijnvormige elementen in het landschap, die bijdragen tot de regionale identiteit. De eerste dreven in Vlaanderen werden reeds aangelegd in de eerste helft van de 16de eeuw, de eerste wegbeplantingen verschenen omstreeks 1700. Om historische dreven en wegbeplantingen in stand te kunnen houden, moet men weten hoe ze in het verleden beheerd werden. Informatie hierover is echter moeilijk te vinden. Daarom werkt het agentschap Onroerend Erfgoed aan een handleiding voor het beheer van historische dreven en wegbeplantingen ten behoeve van erfgoedconsulenten en beheerders. Dit project omvat terreinbezoeken, archiefonderzoek en literatuuronderzoek. De handleiding zal begin 2017 online gepubliceerd worden.

Doelstelling

Dit project wil een overzicht geven van de verschillende types dreven en wegbeplantingen die in Vlaanderen voorkomen, zoals toegangsdreven van kastelen, boulevards en promenades en beplantingen langs rijkswegen. Dat zal inzicht verschaffen in de manier waarop ze in het verleden beheerd werden. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan de soortkeuze, de plantafstanden en het snoeibeheer. 

Output

Een handleiding uitwerken over wegbeplantingen in een erfgoedcontext voor advisering door erfgoedconsulenten en voor beheerders.