Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 naar aanleiding van de ex-post evaluatie
Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota “aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie” goed. Deze geeft in grote lijnen weer welke aanpassingen aan de onroerenderfgoedregelgeving worden voorgesteld als gevolg van een evaluatie van de resultaten van het Onroerenderfgoeddecreet voor de periode 2015-2016 en de initiatieven die het agentschap bijkomend onderneemt, tegemoet komend aan de begeleidende, sensibiliserende en kaderstellende rol van het agentschap. Samen met de decreetswijzigingen als gevolg van de evaluatie van de regelgeving wordt een beperkt aantal technische reparaties aan het Onroerenderfgoeddecreet doorgevoerd.

Op 24 november 2017 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van wijzigingdecreet voor de eerste keer principieel goed, op 9 februari 2018 volgde de tweede principële goedkeuring. Eénmaal de goedkeuringsprocedure voor de decreetsaanpassing volledig is doorlopen, wordt ook het uitvoeringsbesluit aangepast. Daarin worden onder meer de in de conceptnota voorziene wijzigingen aan het premiestelsel gedetailleerd doorvertaald.

Voor meer inhoudelijke informatie over de wijzigingen verwijzen we door naar de nieuwsberichten over de eerste en tweede principiële goedkeuring.
 

Links

Downloads