De vastgestelde inventaris is gebaseerd op de wetenschappelijke inventaris. De minister kan deze inventarissen volledig vaststellen, ofwel een selectie ervan. Zo’n vaststelling verloopt volgens een bepaalde procedure, die verschillend is van de procedure voor een bescherming.

Hoe en waarom een item in een vastgestelde inventaris wordt opgenomen, wordt eerst vastgesteld in een methodologie.

Procedure

De mogelijkheid om een inventaris vast te stellen is niet nieuw. Dit gebeurde ook al voor het bouwkundig, landschappelijk en archeologische erfgoed.

De minister wint advies in bij de Vlaamse Commissie Varend Erfgoed (VCVE). Daarna stelt de minister de inventaris vast. Een vastgestelde inventaris kan later nog geactualiseerd worden. Dat is telkens een beslissing van de minister.

Geen rechtsgevolgen

Er zijn geen rechtsgevolgen gekoppeld aan de opname in de vastgestelde inventaris. In de toekomst kunnen er wel bepaalde voordelen aan verbonden worden. Het agentschap Onroerend Erfgoed werkt dit momenteel samen met de betrokken instanties uit.

Wimpel

Op vaartuigen uit de vastgestelde inventaris kan een wimpel als herkenningsteken worden aangebracht. De wimpel wordt in de loop van 2016 ter beschikking gesteld aan eigenaars en beheerders.

Downloads