Openbaar onderzoek bij een vaststelling (V)

Algemeen

Bij een vaststelling is de organisator het agentschap Onroerend Erfgoed. Het onderzoek duurt zestig dagen.

Het agentschap Onroerend Erfgoed kondigt het openbaar onderzoek af, onder meer via een bericht in minstens drie Vlaamse kranten en een bericht op de website. De gemeentebesturen communiceren erover op het gemeentelijke prikbord en op de gemeentewebsite.

Binnen een vaststellingsprocedure kan iedereen opmerkingen en bezwaren indienen. Je hoeft geen persoonlijk belang aan te tonen. Bezwaren kunnen enkel gaan over feitelijkheden. Voorbeelden van zo’n feitelijkheden zijn correcties op het vlak van de benaming, de datering of de afbakening van het goed.

Het agentschap Onroerend Erfgoed verwerkt alle opmerkingen en bezwaren. Het bezorgt ze aan de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE) die de minister adviseert. De uiteindelijke beslissing ligt bij de minister.

Zodra die het Ministerieel Besluit ondertekent, zijn de erin vermelde goederen vastgesteld. Vanaf dat moment, gelden een aantal rechtsgevolgen.

Klik hier voor een overzicht van alle openbare onderzoeken bij een vaststelling (pdf).

Links:

 

Openbaar onderzoek bij een bescherming (B)

Algemeen

Het openbaar onderzoek volgt op de voorlopige bescherming van het goed. Vanaf de voorlopige bescherming zijn een aantal rechtsgevolgen gedurende 9 maanden van kracht. De minister kan deze termijn eenmalig verlengen met 3 maanden.

Bij een bescherming organiseert het gemeentebestuur het openbaar onderzoek. Het duurt dertig dagen. De gemeente zorgt voor het aanplakken van een bericht aan het onroerend goed en communiceert het via zijn website. Het agentschap Onroerend Erfgoed plaatst een bericht op zijn website.

Binnen een beschermingsprocedure kan iedereen opmerkingen en bezwaren indienen. Je hoeft geen persoonlijk belang aan te tonen.

Het agentschap verwerkt alle opmerkingen en bezwaren. Het bezorgt het dossier aan de minister die de uiteindelijke beslissing neemt. Zodra de minister het ministerieel besluit ondertekent is het onroerend goed definitief beschermd.

Klik hier voor een overzicht van alle openbare onderzoeken bij een bescherming (pdf).

Links: