Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunker De Ruiter uit de Eerste Wereldoorlog in Roeselare


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Roeselare


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Stad Roeselare


Ons dossiernummer

2017-B16


Het dossier inkijken?

Erfgoedconsulent, Sofie Moeykens, Zuidstraat 3, 8800 Roeselare en in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19, bus 5, 1210 Brussel


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

College van burgemeester en schepenen, Botermarkt 2, 8800 Roeselare


Voor de betrokken gemeente(n)