Wat?

  • ‘Munsterbos, kasteeldomeinen Groenendaal Zangerhei’ (2016-V7)
  • Vaststelling als gebied in de landschapsatlas en de inventaris van historische tuinen en parken
  • Openbaar onderzoek 13 oktober tot 12 december 2016

Wat is precies in de zone opgenomen?

‘Munsterbos, kasteeldomeinen Groenendaal Zangerhei’ is een 819 ha grote, groene ruimte in het overgangsgebied tussen de zandgronden van de Kempen en de zandleemgronden van vochtig Haspengouw. Het gebied omvat een deel van de zuidwestelijke rand van het Kempisch plateau waar de oude heidegebieden zich situeren, het Munsterbos en een cluster van kastelen en parken in en langs kleine beekvalleien.

Het gebied ligt op de samenvloeiing van verschillende bronbeken van de Demer, die ontspringen aan de rand van het Kempisch plateau en het waterscheidingsbekken tussen Maas en Schelde. In het historische landschap van de voorbije eeuwen was water er opvallend aanwezig: beemden in de beekvalleien, grote vijvercomplexen, waterkastelen, omgrachte versterkingen. In de beekvalleien van de Zutendaal- en de Munsterbeek komen verschillende restanten van historische vijvercomplexen voor, waarvan de ‘Slause’ of ‘Grote en Kleine Sluis’ in het natuurgebied van het Munsterbos het meest bekende is.

Munsterbos in het noorden van het gebied is het resultaat van de 19de-20ste-eeuwse bebossing van de vroegere heide, aansluitend bij de zuidwestelijke rand van het Kempisch plateau. Ook in het zuiden zijn bossen prominent aanwezig. Zij vormen de relicten van bossen die bij de kasteeldomeinen van Groenendaal en Zangerhei hoorden en door de aanleg van de spoorweg Hasselt-Maastricht er afgesneden van geraakten. Tussenin overheerst een compartimentlandschap.

In het gebied zijn de residenties en parken van kasteelheren de meest opmerkelijke materiële bewijzen van middeleeuwse bewoning uit het feodale verleden: de kasteeldomeinen Groenendaal, Zangerhei en de versterkte sites Jonkholt en Hommelen.

 

Waarom een openbaar onderzoek?

Het openbaar onderzoek informeert het publiek over de opname van een erfgoedobject in een vastgestelde inventaris en geeft de kans om opmerkingen of bezwaren over de vaststelling aan Onroerend Erfgoed kenbaar te maken. Vind je dat iets onterecht erfgoedwaarde heeft gekregen of dat een item in de vastgestelde inventaris onvoldoende bewaard is (bv. omdat het gesloopt, gekapt of verdwenen is), laat ons dat dan weten en dien een bezwaarschrift in. Je moet geen persoonlijk belang aantonen, maar hou er rekening mee dat je je opmerkingen of bezwaren wel met feitelijke argumenten moet staven.

 

Meer info?

Raadpleeg dan het digitale dossier voor het openbaar onderzoek. Het bevat een gegeorefereerd plan met de afbakening van het gebied, een typologie, de erfgoedwaarden en een korte beschrijving. De uitgebreide beschrijving en historiek van dit gebied vind je in onze inventarisdatabank bij:

Hier vind je meer tekst en uitleg over het gebied. Teksten in de inventarisdatabank maken geen deel uit van het openbaar onderzoek. Zij bundelen enkel de wetenschappelijke informatie op het moment van opmaak.