Onderwerp openbaar onderzoek

De vaststelling als archeologische zone van de historische stadskern van Herentals in de gemeente Herentals


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een vaststelling


Betrokken gemeente(n)

Herentals


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Agentschap Onroerend Erfgoed


Ons dossiernummer

2016-V9


Het dossier inkijken?

In de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19, bus 5, 1210 Brussel


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

Het agentschap Onroerend Erfgoed, team Administratie en Procedures, Koning Albert II laan 19, bus 5, 1210 Brussel


Waarom een vaststelling?

De historische stadskern is een immense en complexe archeologische zone die het resultaat is van een eeuwenlange intense bewoning binnen de stedelijke grenzen, meestal een omwalling. De stadsplattegrond kent een cumulatief karakter en verschillende fasen, met een oude nederzettingskern die soms teruggaat op een vroeg- of pre-middeleeuwse aanwezigheid. Voor de afbakening van de stadskern van Herentals is vooral gekeken naar het negentiende eeuwse gereduceerde kadaster omdat dit de eerste nauwkeurige kadasterkaart is die nog een tijdsbeeld geeft van voor de industrialisering.

Wat is precies in de vaststelling opgenomen?

De historische stadskern van Herentals zoals aangeduid op het gereduceerde kadaster uit de negentiende eeuw. 

Meer weten?

Raadpleeg dan de detailkaarten van de schrapping (pdf) en detailkaarten van de aangepaste afbakening (pdf).  Een algemene beschrijving van de zone en de historiek ervan vind je in onze inventarisdatabank. 

Links