Een historische stadskern is een archeologische zone die het resultaat is van een eeuwenlange intense bewoning binnen de stedelijke grenzen, meestal een omwalling. De vaststelling van deze zone betekent dat je een aantal rechtsgevolgen in acht moet nemen wanneer je de eigendom overdraagt of er werken in uitvoert.

Op basis van onderzoek zijn volgende de historische stadskernen geselecteerd: