Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als monument van de watertoren van Umicore in Olen


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Olen


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Olen


Ons dossiernummer

2017-B21


Het dossier inkijken?

Gemeente Olen, Boekelhuis, Boekel 7, 2250 Olen en in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan, 19, bus 5, 1210 Brussel.


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

Gemeente Olen, College van Burgemeester en Schepenen, Dorp 1, 2250 Olen


Meer informatie?