Internationale verdragen

Hoewel België in 1996 een van de laatste landen in Europa die de UNESCO-conventie (1972) ondertekende, is het sindsdien een actieve rol gaan spelen binnen Unesco. Wist je bijvoorbeeld dat België in totaal 11 inschrijvingen op de Werelderfgoedlijst heeft? Vier daarvan liggen in Vlaanderen, de overige in Brussel en Wallonië. Gelukkig is geen enkele van deze Belgische sites opgenomen op de lijst van bedreigd werelderfgoed.

Het Unesco-verdrag is niet het enige verdrag dat inspeelt op erfgoed met een uitzonderlijke universele waarde. Ook de conventie van Den Haag (1954) en de conventie van Parijs (1970) hebben daarin een betekenis. Het agentschap Onroerend Erfgoed volgt deze drie conventies voor Vlaanderen op.

Actueel werkt het agentschap voor Unesco aan een  verhoogde bescherming van het museum Plantin-Moretus. Het stoomt ook nieuwe werelderfgoednominaties klaar, zoals:

Vlaamse Unesco-commissie

Het agentschap Onroerend Erfgoed zetelt in de Vlaamse UNESCO-Commissie. Die zorgt ervoor dat Vlaanderen zo veel mogelijk deelneemt aan Unesco-programma's en geeft voorlichting over de doelstellingen, het programma en de werkzaamheden van Unesco. De commissie adviseert ook de Vlaamse regering over de verschillende Unesco-beleidsdomeinen. Lees hier meer over de samenstelling van de Vlaamse UNESCO-commissie.

Links

Gerelateerde projecten