Overzicht publicaties

Onderzoek naar betrouwbare instrumenten voor het evalueren van de sterkte van historisch bouwhout »

op 2017-01-05

Thema: Bouwkundig erfgoed, Onderzoek, Onderzoeksrapporten

Historische houtconstructies zijn onderhevig aan degradatie. Toch moeten deze constructies blijven functioneren en de nodige krachten opvangen. Daarvoor meet men de sterkte van het bouwhout.

Vaak wordt de sterkte van het hout bepaald met behulp van een resistograaf. Dat is een toestel dat de weerstand meet die een boor ondervindt terwijl deze in het hout wordt geboord. De wetenschappelijke basis voor een correcte interpretatie van de boorweerstand-metingen, is echter onvoldoende gekend. Daaruit is de vraag ontstaan hoe men de sterkte van structurele houten elementen het best kan evalueren en rapporteren.

Het Labo Houttechnologie van UGent werkte de afgelopen maanden voor het agentschap Onroerend Erfgoed een onderzoeksopdracht uit. Deze onderzoeksopdracht had als doelstelling een antwoord te formuleren op de vraag hoe de sterkte-eigenschappen van historisch waardevol bouwhout kunnen afgeleid worden uit metingen van de boorweerstand (uitgevoerd met een resistograaf). Men onderzocht ook of er momenteel alternatieve technieken en methoden bestaan die in situ toepasbaar zijn. Dit werd o.a. nagegaan aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden bij staakmolens.

Uit de resultaten van dit onderzoek werd een leidraad opgesteld die kan gevolgd worden bij de beoordeling van historisch waardevol bouwhout. De leidraad is specifiek uitgewerkt in functie van de beoordeling van zware eikenhouten structuren, met het oog op het onderbouwen van analyses uitgevoerd met de resistograaf.

De wetenschappelijke onderbouwing en beoordelingsrichtlijn is nu beschikbaar als onderzoeksrapport. De auteurs zijn Joris Van Acker, Jan Van den Bulcke, Erik Botter, Sebastian Ablorh en Willen Stijn.

Lees meer