Deze folder maakt je als bouwheer, initiatiefnemer of ontwikkelaar van een bouwproject of verkaveling wegwijs in de archeologieregelgeving en de verplichtingen die daaruit voortvloeien voor aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en omgevingsvergunningen. Volgende thema's komen aan bod:

  • Wanneer ben je verplicht een archeologisch vooronderzoek uit te voeren?
  • De aanstelling van een erkende archeoloog
  • De bekrachtigde archeologienota
  • De archeologische opgraving
  • Afwijkende vergunde werken
  • Premie voor buitensporige opgravingskosten
  • Toevalsvondsten
  • Beroep instellen
  • Waar vind je meer informatie?
Uitgever

Onroerend Erfgoed

Publicatiedatum

April 2016

Soort publicatie

Brochure

Prijs

gratis