De conservatie van een archeologisch voorwerp moet ervoor zorgen dat alle informatie die erin vervat zit, bewaard blijft. Liefst met behoud van de vondst zelf. Wanneer een object opgegraven wordt, komt het in een nieuwe omgeving terecht die zeer schadelijk kan zijn. Door het op een goede manier te verpakken, kan veel van die schade vermeden worden.

De handleidingen zijn niet alleen bestemd voor professionelen. Voor iedereen die met erfgoed te maken heeft, bieden ze praktische antwoorden op concrete vragen en problemen.

Uitgever

VIOE

Auteurs

Ansje Cools

Publicatiedatum

November 2009

Soort publicatie

VIOE handleiding

Volume nr.

1