Deze uitgave in de reeks handleidingen van het agentschap Onroerend Erfgoed gaat dieper in op het herbestemmen van historisch waardevolle hoeves. In een eerste hoofdstuk geven we je een overzicht van de typische kenmerken van historisch waardevolle hoeves en hun geografische spreiding in Vlaanderen. Daarna lees je onze algemene visie op herbestemmen met zowel algemene als specifieke uitgangspunten. Vervolgens tonen we je via verschillende voorbeelden welke resultaten behaald kunnen worden. Ten slotte werkten we een methodologie uit die je ondersteunt bij het vinden van een passende en duurzame herbestemming van een historisch waardevolle hoeve.

Auteurs: Frank Becuwe, Thomas Van Driessche, Nathalie Vernimme, e.a.

Uitgever

Onroerend Erfgoed

Publicatiedatum

September 2016

Soort publicatie

handleiding

Reeks

Onroerend Erfgoed Handleidingen

Volume nr.

13