Relicta 4 bevat artikels over de kartering en waardering van het sitecomplex te Arendonk-Korhaan,  archeologisch noodonderzoek te Erps-Kwerps-Villershof, analyse van de morfologie en bewaringstoestand van een deel van het Romeinse aquaduct van Tongeren, archeologisch en dendrochronologisch onderzoek in Ieper, op zoek naar de oudste middeleeuwse bewoning aan de Grote Markt te Aalst, onderzoek van afval- en beerkuilen uit de twaalfde tot de veertiende eeuw,  onderzoek en restauratie van de muur- en gewelfschilderingen (1537) van de Onze-Lieve-Vrouw-Lofkapel in de Antwerpse kathedraal, van Heilig-Kruisklooster tot Sint-Bernardusabdij in Bornem: een bouwhistorisch onderzoek met het oog op herbestemming; een achttiende-eeuws muntdepot uit Retie.