Naast het onderzoek van het karmelietenklooster op de Hopmarkt in Aalst worden de volgende onderwerpen behandeld: het archeologisch noodonderzoek naar het 15de-eeuwse Hof van Peene in Baasrode (Dendermonde), het paleo-landschappelijk en archeologisch onderzoek op het grondgebied van de gemeentes Berlare, Schellebelle en Wichelen in het kader van het Sigmaplan, het archivalisch en bouwtechnisch onderzoek van Duitse legerbarakken uit WO I in Jabbeke, en ten slotte een overzicht van het leven en werk van Jean-Baptiste Pisson, Gents architect, meester-timmerman en aannemer.

Uitgever

Onroerend Erfgoed

Publicatiedatum

December 2011

Soort publicatie

Relicta

Volume nr.

8