Wat is een archeologische toevalsvondst?

Bepaalde voorwerpen of terreinen kunnen door onderzoek kennis opleveren over het verleden van de mens en zijn omgeving. We spreken dan van archeologische vondsten en sites. Stoot je daar per toeval op, dan is er sprake van een toevalsvondst.

De melding van archeologische toevalsvondsten is wettelijk verplicht. De context krijg je mee in artikel 5.1.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Je bent verplicht om de vondst binnen de drie dagen te melden aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Je beschermt de vondst en haar vindplaats tot tien dagen na het vinden. Onroerend Erfgoed komt ter plaatse. Op basis van dat onderzoek kan de termijn van tien dagen verlengd of ingekort worden.

In de praktijk is het voor een niet-deskundig oog moeilijk om een belangrijke van een onbelangrijke vondst te onderscheiden. Meld daarom beter te veel dan te weinig. Want wat eerst niet interessant lijkt, kan later van groot belang zijn.

Vuistregels

  • Meld ons alleen dingen die je gevonden hebt in Vlaanderen.
  • Niet alle tijdsperiodes leveren archeologische kennis op. De uiterste tijdsgrens is de Tweede Wereldoorlog. Wanneer je twijfelt, aarzel dan niet om je vondst toch te melden.
  • Meld niet alleen de ‘mooie’ vondsten uit een ensemble, maar het hele ensemble.
  • Oude funderingen zijn alleen archeologisch interessant wanneer het werkelijk om oude funderingen gaat. Een muur met machinaal gefabriceerde bakstenen en cement is gevoegd na 1920 en archeologisch niet relevant.  Een muur in andere baksteen of natuursteen, gevoegd met kalkmortel kan wel oud zijn.
  • Vondsten die je doet met een metaaldetector, meld je via het daartoe bestemde meldingsformulier