Voor meer informatie kan je terecht bij Kaat De Langhe, projectverantwoordelijke voor het agentschap.

Stroomschema deponering

We maakten een stroomschema dat kan helpen om een correcte deponering toe te passen bij archeologische onderzoeken.

Het schema biedt je houvast bij het doorlopen van de verschillende stappen in het deponeringsproces en geeft aan in welke fase van het archeologisch traject er rekening gehouden moet worden met de toekomstige deponering van je archeologisch ensemble.

Downloads