Aanvraag van een premie voor buitensporige opgravingskosten

Met dit formulier vraagt je bij het agentschap Onroerend Erfgoed een premie aan voor buitensporige opgravingskosten (archeologie).

Download formulier

Aanvraag van een uitbetaling van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure

Met dit formulier vraag je bij het agentschap Onroerend Erfgoed de uitbetaling aan van een eerder vastgelegde erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure.

Download formulier

Aanvraag van een voorschot van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure

Met dit formulier vraag je bij het agentschap Onroerend Erfgoed een voorschot aan van een eerder vastgelegde erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure.

Download formulier

Aanvraag van de uitbetaling van een onderzoekspremie voor voorafgaand onderzoek

Met dit formulier vraag je bij het agentschap Onroerend Erfgoed de uitbetaling aan van een eerder vastgelegde onderzoekspremie voor voorafgaand onderzoek.

Download formulier

Aanvraag van de uitbetaling van een onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersplan

Met dit formulier vraag je bij het agentschap Onroerend Erfgoed de uitbetaling aan van een eerder vastgelegde onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersplan.

Download formulier

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure

Met dit formulier vraag je bij het agentschap Onroerend Erfgoed een erfgoedpremie aan volgens de bijzondere procedure voor beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten aan beschermde goederen of erfgoedlandschappen.

Download formulier

Aanvraag van de uitbetaling van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Met dit formulier vraagt je bij het agentschap Onroerend Erfgoed de uitbetaling aan van een eerder vastgelegde erfgoedpremie volgens de standaardprocedure.

Download formulier

Aanvraag van een onderzoekspremie voor voorafgaand onderzoek

Met dit formulier vraag je bij het agentschap Onroerend Erfgoed een onderzoekspremie aan voor onderzoek aan een beschermd goed of erfgoedlandschappen aan.

Download formulier

Aanvraag van een onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersplan

Met dit formulier vraag je bij het agentschap Onroerend Erfgoed een onderzoekspremie aan voor de opmaak van een beheersplan voor onroerend erfgoed.

Download formulier

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Met dit formulier vraag je bij het agentschap Onroerend Erfgoed een erfgoedpremie aan volgens de standaardproce­dure voor beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten aan beschermde goederen of erfgoedlandschappen.

Download formulier

Aanvraag van een attest voor belastingvermindering

Plan je werken aan een gebouwd onroerend goed, zoals een monument of een gebouw in een landschap of een stads-of dorpsgezicht? Zijn die werken zichtbaar vanaf de openbare weg of maak je het gebouw toegankelijk voor publiek? Als je het gebouw niet verhuurt, dan is het mogelijk met dit formulier een attest aan te vragen voor belastingvermindering

Download formulier

Erkenning van de publieke toegankelijkheid voor belastingvermindering

Heb je werken uitgevoerd aan een gebouwd onroerend goed dat niet verhuurd is? Is je goed toegankelijk voor het publiek of voorzie je een publieke openstelling na de werken? Dan vraag je met dit formulier een erkenning aan die je recht geeft op belastingvermindering. De erkenning is tien jaar geldig.

Download formulier