Aanvraag van een erkenning als onroerenderfgoeddepot

Met dit formulier vraag je bij het agentschap Onroerend Erfgoed een erkenning als onroerenderfgoeddepot aan conform het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 3.4.1 tot en met 3.4.17 van het Onroerenderfgoed­besluit van 16 mei 2014.

Download formulier

Aanvraag van een erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst

Met dit formulier vraag je bij het agentschap Onroerend Erfgoed een erkenning aan als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst.

Download formulier

Aanvraag van de aanduiding als erkende archeoloog - rechtspersoon

Met dit formulier vraag je als rechtspersoon bij het agentschap Onroerend Erfgoed de aanduiding aan als erkende archeoloog.

Download formulier

Aanvraag van de aanduiding als erkende metaaldetectorist

Met dit formulier vraag je bij het agentschap Onroerend Erfgoed een aanduiding aan als erkende metaaldetectorist.

Woon je in Nederland maar kom je als metaaldetectorist ook in Vlaanderen? Dan moet je geen ‘bewijs van goed gedrag en zeden’ toevoegen aan je aanvraag. Wel bezorg je ons een ‘verklaring omtrent het gedrag’ die je hebt verkregen van de Nederlandse administratie. Let op! Het agentschap Onroerend Erfgoed moet dit formulier gedeeltelijk voor jou invullen.

Download formulier

Aanvraag van de aanduiding als erkende archeoloog - natuurlijk persoon

Met dit formulier vraag je als natuurlijk persoon bij het agentschap Onroerend Erfgoed de aanduiding aan als erkende archeoloog.

Download formulier

Erkenning van de publieke zichtbaarheid en toegankelijkheid voor belastingvermindering

Heb je werken uitgevoerd aan een gebouwd onroerend goed dat niet verhuurd is? Waren de werken die eraan hebt uitgevoerd zichtbaar vanaf de openbare weg of maak je het gebouw toegankelijk voor publiek? Dat vraag je met dit formulier een erkenning aan dat je recht geeft op belastingvermindering. De erkenning is tien jaar geldig.

Download formulier