Bij je melding geef je steeds correcte en volledige informatie door over:

  • je erkenningsnummer;
  • de locatie van de vondst en je geeft deze weer op kaart;
  • de datum van de vondst;
  • een beschrijving van de vondst met metalen component;
  • de bewaarplaats van de vondst met metalen component.

Wat meld je?

  • metaaldetectievondsten en eventuele bijvondsten in Vlaanderen gevonden;
  • alle vondsten tot en met eind 18de eeuw én alle vondsten uit Wereldoorlog I en II;
  • niet alleen de “mooie” vondsten uit een ensemble, maar het hele vondstensemble;
  • bij twijfel: best alles melden.

Vondsten die je zelf bewaart, moet je als een goede huisvader beheren. Dat betekent dat je archeologische vondsten die bij elkaar horen bijeenhoudt, ze in goede staat behoudt en ze beschikbaar stelt voor wetenschappelijk onderzoek.

Wettelijk kader:

Zoals vermeld in de Code van Goede Praktijk is het melden van vondsten één van de voorwaarden om erkend te blijven.

Ben je nog niet erkend als metaaldetectorist? Lees dan alle informatie over de erkenningsprocedure.

Locatie van de vondst

Gelieve de locatie van de vondst op kaart aan te duiden.

Bewaarplaats van de vondst