Organisatie

De algemene leiding van het agentschap is in handen van administrateur-generaal Sonja Vanblaere. Zij wordt in haar dagelijkse taken ondersteund door een Staf en Secretariaat en 4 afdelingen:

  • Staf en secretariaat
  • Afdeling Erfgoedbeleid: afdelingshoofd Els Hofkens
  • Afdeling Onderzoek en Bescherming: afdelingshoofd Dries Van Den Broucke
  • Afdeling Beheer: afdelingshoofd Gonda Callaert
  • Afdeling Informatie en Communicatie: afdelingshoofd Kathleen Vancaester

Bekijk het organogram hier.

Adressen

Naast het hoofdkantoor in Brussel, zijn er 5 provinciale diensten en een archeologisch depot.

Onze provinciale diensten zijn open van 9 tot 12 u en van 13 tot 16 u. Hier kun je terecht met vragen over dossiers, procedures, werkzaamheden, vergunningen en adviezen.