Website

Gebruik website

Het agentschap Onroerend Erfgoed kan verschillende types van persoonsgegevens van bezoekers aan de website verzamelen en opslaan op haar servers. In het bijzonder kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • Directe identificatiegegevens: naam en voornaam;
 • Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Open veld: wat jij zelf kiest om vrijwillig te delen met het agentschap, inclusief informatie medegedeeld in een aan het agentschap gericht verzoek om ondersteuning via het contactformulier;
 • Informatie over surfgedrag, zoals informatie over het gebruik van de website door de betrokkene (bv. type browser, paginaweergaven, datum en tijdstip van je bezoek, het gebruikte besturingssysteem) die wordt verzameld via cookies en andere geautomatiseerde technologie
 • Elektronische identificatiemiddelen, zoals het IP-adres om de website te beheren en ervoor te zorgen dat relevante informatie naar jouw computer wordt gestuurd. (Een IP-adres is een unieke reeks cijfers dat ieder op het netwerk aangesloten apparaat identificeert (bv. laptop, tablet, smartphone) en de communicatie en uitwisseling van informatie met andere apparaten mogelijk maakt over een IP-netwerk, zoals het internet);
 • Locatie-informatie (gebaseerd op jouw IP-adres).

We kunnen ook algemene gebruikersgegevens verwerken, zoals de meest bezochte pagina’s, om een duidelijke en overzichtelijke website aan te bieden die tegemoetkomt aan de noden van de algemene gebruikers. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan geïdentificeerde gebruikers. Als wij een vaak voorkomend patroon vaststellen, kunnen we meer gerichte informatie, namelijk informatie die vaak opgevraagd en bekeken wordt, op onze website plaatsen. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening via de website verder optimaliseren.

Wij zullen jouw persoonsgegevens, zoals door ons verzameld of door jou verleend, verzamelen, gebruiken en bewaren voor alle doeleinden die noodzakelijk zijn om de goede (technische) werking van de website te verzekeren.

Andere mogelijke doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt zijn:

 • Het verlenen van toegang tot en gebruik van de website, en de diensten die worden aangeboden via de website;
 • Het vaststellen van technische problemen en het beheer van technische ondersteuning en verwerkingsaanvragen m.b.t. de website;
 • Direct marketingdoeleinden, enkel als we hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen;
 • Het uitvoeren van gegevensanalyses (inclusief anonimisatie van persoonsgegevens);
 • Het beheer, de evaluatie en verbetering van de website (inclusief de verbetering van de huidige website en analyses van onze website).

Verder gaat de betrokkene akkoord dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt in de volgende gevallen:

 • Met het oog op de naleving van de van toepassing zijnde wetgeving;
 • In uitvoering van een gerechtelijke uitspraak;
 • Met het oog op gedwongen uitvoering van de algemene gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van het agentschap Onroerend Erfgoed;
 • Het onderzoek van een vermoeden van actuele frauduleuze of illegale activiteit;
 • Met het oog op de bescherming van de rechten van de betrokkene.

Formulieren

Via onze website kan je verschillende formulieren downloaden voor aanvragen met betrekking tot premies, vergunningen, subsidies, erkenningen, toelatingen, meldingen of belastingverminderingen. Om deze aanvragen te kunnen behandelen, moeten wij bepaalde persoonsgegevens van je opvragen. Welke persoonsgegevens dit zijn, is afhankelijk van de aanvraag, maar kunnen onder andere omvatten:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Partner (en alle voorgaande categorieën van persoonsgegevens van de partner)
 • Professionele activiteit van de partner
 • Huwelijksstelsel
 • Academisch en professioneel curriculum
 • Schulden

Het agentschap verbindt zich ertoe deze persoonsgegevens enkel te verwerken voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Sociale media

We zijn ook actief op bepaalde sociale mediakanalen waarop wij nuttige informatie en nieuws delen. Je kan ons makkelijk contacteren via een van deze sociale mediakanalen, maar je kan ook vragen stellen, deelnemen aan discussies en reageren op gedeelde inhoud zoals foto’s, of op enige andere manier met ons in interactie gaan. Voor ons zijn sociale mediakanalen een snelle en gemakkelijke manier om een nauwe band te onderhouden met geïnteresseerden en de verwachte dienstverlening, en om enige bezorgdheden snel tegemoet te kunnen komen.

Mediakanalen waarvan wij gebruik maken:

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn (inclusief LinkedIn Slideshare)
 • YouTube
 • Flickr

Wij vragen je vriendelijk om geen (gevoelige) persoonsgegevens, zoals een privé e-mailadres, adres of telefoonnummer, over jezelf of anderen te posten op deze sociale mediakanalen. Dit om enig misbruik van zo’n persoonsgegevens te voorkomen, omdat deze op sociale media dan publiek beschikbaar worden gesteld. Wij raden aan om, wanneer nodig, ons dergelijke persoonsgegevens te delen via een privébericht of via e-mail. In het geval dat je (gevoelige) persoonsgegevens deelt op een pagina van een sociaal mediakanaal dat publiek toegankelijk is, dan houden we ons het recht voor om deze persoonsgegevens te verwijderen om jou te beschermen tegen mogelijk misbruik.

We zullen jouw persoonsgegevens die ter beschikking zijn gesteld via de sociale mediakanalen enkel gebruiken om de dienstverlening te verbeteren, en indien nodig, jouw verzoek te behandelen.

Nieuwsbrief

Je kan je inschrijven op onze online nieuwsbrief via onze website om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws op vlak van onroerenderfgoedbeleid en -wetgeving, interessante publicaties, geplande activiteiten en meer diepgaande blogs. Dit doe je door ons jouw naam en e-mailadres te verlenen.

Wij zullen jouw persoonsgegevens enkel gebruiken om je onze nieuwsbrief te sturen. Als je onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kan je je altijd uitschrijven via de link onderaan in elke nieuwsbrief.

Bij het uitsturen van de nieuwsbrief is het mogelijk dat wij gebruik maken van derde partij dienstverleners. Jouw persoonsgegevens zullen enkel gedeeld worden met deze derden in overeenstemming met de informatie op de pagina Derde partijen.

(Openbare) dienstverlening van het agentschap Onroerend Erfgoed

Lokettoepassingen agentschap Onroerend Erfgoed

De lokettoepassingen van het agentschap Onroerend Erfgoed zijn beschikbaar op loket.onroerenderfgoed.be en bestaan uit:

 • Het meldingsplatform metaaldetectievondsten: erkende metaaldetectoristen of magneetvissers kunnen archeologische vondsten melden op dit platform. Aanmelden gebeurt met e-ID;
 • Het archeologieportaal: erkende archeologen kunnen op dit platform archeologienota’s indienen, eindverslagen en archeologierapporten opladen en andere interacties met het agentschap voeren. De erkende archeologen melden zich aan met e-ID;
 • Het portaal toevalsvondsten: iedereen kan een toevalsvondst archeologie melden via dit portaal. De burger hoeft zich hiervoor niet aan te melden, maar bij het indienen van een toevalsvondst wordt wel het rijksregisternummer gevraagd;
 • Het portaal premieaanvragen: iedereen kan via dit portaal een aanvraag voor een erfgoedpremie indienen volgens de standaardprocedure, en ook een aanvraag voor de uitbetaling van deze premie. Je moet je hiervoor aanmelden met een e-ID.

Voor de aanmelding en het gebruik van een lokettoepassing, zullen we enkel die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn om je toegang te verlenen tot en gebruik te laten maken van de relevante lokettoepassing. Deze persoonsgegevens betreffen jouw naam en voornaam, jouw rijksregisternummer en erkenningsnummer. Wij zullen jouw rijksregisternummer enkel verwerken om je uniek te kunnen identificeren. Je bent bovendien vrij om je adres, e-mailadres en telefoonnummer met ons te delen.

Jouw account op de relevante lokettoepassing is een persoonlijk account waartoe geen andere personen toegang hebben. Als je echter een foto hebt aangeleverd voor de beeldbank, of als je een tekst hebt geschreven voor de Inventaris Onroerend Erfgoed, dan wordt jouw accountnaam (jouw voor- en achternaam) gepubliceerd om de attributie van eigendomsrechten bekend te maken.