We sturen je alleen nieuwsbrieven als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven en we bewaren je gegevens enkel zolang deze toestemming geldt. Je kan je toestemming altijd intrekken door je uit te schrijven via de nieuwsbrief zelf of een e-mail te sturen naar communicatie@onroerenderfgoed.be.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken we gebruik van een externe dienstverlener, die in elk geval verplicht wordt om jouw persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Namelijk de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, inclusief wijzigingen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij geven deze externe dienstverlener in geen geval de toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken of bekend te maken tenzij dit strikt noodzakelijk is om de diensten onder ons toezicht te verrichten, of om in overeenstemming te zijn met toepasselijke wetgeving.

Gegevens bekijken, wijzigen of schrappen

Je gegevens blijven van jou. Wil je weten welke persoonsgegevens we precies van je hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. Je hebt ook altijd het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens: je kan altijd je toestemming intrekken. Je mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van je hebben:

  • aan te passen
  • te wissen
  • over te dragen aan een andere entiteit

Stuur je verzoek naar communicatie@onroerenderfgoed.be en dan maken wij het voor je in orde.

Ben je niet tevreden met ons antwoord? Dan mag je ons altijd contacteren en de redenen aangeven waarom je niet tevreden bent. Wij doen ons best om aan jouw bezorgdheden tegemoet te komen. Ben je nog steeds niet tevreden? Weet dan dat je het recht hebt om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Privacycommissie (CBPL) (vanaf 25 mei 2018: Gegevensbeschermingsautoriteit).

Wetgeving bescherming van persoonsgegevens

Het agentschap Onroerend Erfgoed verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving en bijkomende informatie is beschikbaar op de website van de Privacycommissie.

Verwerkingsverantwoordelijke

Agentschap Onroerend Erfgoed
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 5
1000 Brussel
communicatie@onroerenderfgoed.be

Datum laatste update: 26 april 2018