Het Onroerenderfgoeddecreet heeft de vroegere premieregelgeving gestroomlijnd. Sinds 1 januari 2015 kan je twee premies aanvragen: de erfgoedpremie en de onderzoekspremie. De vroegere complexiteit in procedures en percentages is zo veel mogelijk vereenvoudigd: alle premies voor beschermde monumenten, stads- of dorpsgezichten, archeologische sites en cultuurhistorische landschappen zijn vervangen door de erfgoedpremie. Voor meerjarenpremieovereenkomsten is een apart kader gecreëerd. De huidige regelgeving verandert niets aan de regeling met betrekking tot vermindering personenbelasting. Ook de premies voor varend erfgoed blijven ongewijzigd van kracht.

Vanaf nu kan je ook een premie voor buitensporige directe kost bij verplicht archeologisch onderzoek aanvragen en bestaat de mogelijkheid om een archeologiefonds op te richten.

Dossiers die werden ingediend vóór 1 januari 2015, worden volgens de oude procedure afgehandeld. Daarom blijft de informatie over deze vroegere premies nog even beschikbaar op onze website.

Voor alle werken met een premie, blijf je verplicht om een werfbord te gebruiken. Met vragen over specifieke dossiers kan je terecht bij onze diensten in de provincie. Met algemene vragen over premies kan je terecht op het hoofdkantoor in Brussel.