Voor wie

De erfgoedlening – type consumentenkrediet mikt op investeringen in onroerend erfgoed, in eigendom van particuliere eigenaars.

Voorwaarden

  • Het onroerend erfgoed is beschermd of opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed.
  • Het project moet in orde zijn met de nodige vergunningen en toelatingen. Voor werken aan gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, gelden bijkomende voorwaarden. Voor werken aan beschermd onroerend erfgoed gelden de voorschriften en bepalingen zoals omschreven in het Onroerenderfgoeddecreet.
  • De lening bedraagt minimum 25.000 euro en maximum 250.000 euro. Je eigen inbreng bedraagt minimaal 20 % van de totale kostprijs.
  • De intrestvoet voor leningen afgesloten in 2017 bedraagt 1 procent.
  • De vaste looptijd bedraagt minimum 3 jaar en maximum 20 jaar.
  • Het consumentenkrediet kan gecombineerd worden met een erfgoedpremie. De erfgoedpremie moet dan wel voor de aanvraag van de lening goedgekeurd zijn. De premie wordt niet mee in aanmerking genomen als eigen inbreng voor het bepalen van het kredietbedrag. Ook andere subsidies worden afgetrokken van het kredietbedrag.

Procedure

Je kan een erfgoedlening aanvragen bij Participatiefonds Vlaanderen door het aanvraagformulier in te vullen.

Participatiefonds Vlaanderen onderzoekt je aanvraag en neemt contact met je op.

Voor meer informatie over het statuut van je eigendom (beschermd of vastgesteld erfgoed), neem je contact op met je provinciale dienst van het agentschap. Voor meer informatie over de leningsaanvraag, neem je contact op met Participatiefonds Vlaanderen via 02/229 52 30 of erfgoedlening@pmvz.eu.