Hoeveel bedraagt de premie?

Een onderzoekspremie bedraagt 80% van de aanvaarde kostenraming (excl. btw), met een maximum van 25.000 euro. Als je de btw niet kunt recupereren, wordt de onderzoekspremie berekend op de aanvaarde kostenraming, inclusief btw.
Je kan een onderzoekspremie krijgen voor beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die nog niet uitgevoerd zijn of waarmee je start nadat de premie is toegekend.

Hoe vraag je de premie aan?

Als je onderzoek plant over beschermde goederen of goederen gelegen in een erfgoedlandschap of een op zichzelf staand deel daarvan, vul dan het aanvraagformulier voor een onderzoekspremie voor voorafgaand onderzoek in. We behandelen je aanvraag binnen een termijn van 90 dagen.
Start je met de opmaak van een beheersplan, vul dan het aanvraagformulier voor een onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersplan in.

Als premienemer moet je in alle externe communicatie over het onderzoek aangeven dat je een onderzoekspremie hebt ontvangen.

Kan je meerdere onderzoekspremies aanvragen?

Er zijn vier categorieën van onderzoek waarvoor je een premie kunt aanvragen. Per kalenderjaar mag je binnen elk van deze categorieën één onderzoekspremie aanvragen:

  • Voor de opmaak van een beheersplan.
  • Voor historisch (-archivalisch), bouwtechnisch en materiaaltechnisch onderzoek, stabiliteits-technisch voorafgaan onderzoek of archeologisch vooronderzoek met of zonder ingreep in de bodem.
  • Voor voorafgaand onderzoek naar de kwaliteit van houtige beplanting met erfgoedwaarde en de groeiplaats ervan, met inbegrip van de analyse van de impact van geplande werken.
  • Voor bestemmings- en herbestemmings-onderzoek.

Welke werken komen in aanmerking?

In toepassing van de onroerenderfgoedregelgeving kunnen erfgoed- en onderzoekspremies worden toegekend. De regelgeving is echter niet in die mate sluitend dat het voor elke situatie zonder meer duidelijk is in welke mate een werk voor een behouds- of herwaarderingsproject voor een onroerenderfgoedlocatie betoelaagbaar is. De regelgeving laat interpretaties en keuzes toe, die een belangrijke impact kunnen hebben op het beschikbare premiebudget.

In antwoord op de expliciete beleidsvraag om premies selectiever toe te kennen werd een richtlijn opgesteld, die de interpretaties en keuzes stroomlijnt. De richtlijn is formeel bekrachtigd door de minister op 9 maart 2017 en is van toepassing voor de dossiers die bij het agentschap ingediend worden vanaf maandag 13 maart 2017. Deze richtlijn heeft dus invloed op de betoelaagbaarheid van werken opgenomen in een dossier dat eerder besproken werd met het agentschap, maar nog niet formeel inhoudelijk goedgekeurd werd.  

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

Een onderzoekspremie wordt uitbetaald op basis van de evaluatie van een beheersplan of op basis van een correct uitgevoerd onderzoek. Je vraagt de uitbetaling aan binnen de twee jaar na de toekenning van de premie. Op gemotiveerd verzoek kun je deze termijn één keer laten verlengen. Na afloop stel je de onderzoeksresultaten of het beheersplan publiek beschikbaar.

De uitbetalingsprocedure start je met het indienen van een aanvraag tot uitbetaling van een onderzoekspremie voor voorafgaand onderzoek of een aanvraag tot uitbetaling van een onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersplan.