We onderscheiden drie verschillende subsidies:

In 2016 worden geen subsidies toegekend op basis van beheersovereenkomsten of projecten.