Noodgevallen of dringende werken aan beschermd erfgoed

Wanneer het beschermde goed bedreigd wordt na bijvoorbeeld hevige weersomstandigheden dan is het niet nodig je vergunning of toelating af te wachten. Je neemt meteen voorlopig bewarende maatregelen, in afwachting van een duurzamere oplossing. Zo voorkom je bijkomend verlies van erfgoedwaarden. Je meldt elk schadegeval en de tijdelijke oplossing wel zo snel mogelijk aan je regionale dienst. Gebruik hiervoor het onderstaande formulier.