Noodverordening hernieuwbare energie

Op 29 december 2022 publiceerde de Europese Unie een noodverordening voor een snellere behandeling van hernieuwbare energieprojecten. Dit om de afhankelijkheid van gas te verminderen en de transitie naar groene energie te versnellen. Een noodverordening overrulet de Vlaamse regelgeving. De noodverordening kent een onmiddellijke ingang en geldt voor 18 maanden (tot en met 29 juni 2024). Deze noodverordening heeft een impact op sommige termijnen voor toelatingen.

De noodverordening is enkel van toepassing bij aanvragen die uitsluitend handelen over een hernieuwbaar energieproject. Bij gecombineerde aanvragen waarbij het hernieuwbaar energieproject slecht een deel uitmaakt, gelden de verkorte behandeltermijnen niet. 

De integrale Europese versie van de noodverordening kan je op deze webpagina bekijken.

Zonnepanelen op beschermd erfgoed

Voor zonnepanelen is geen omgevingsvergunning nodig:

 • op een plat dak als de installatie niet hoger dan 1 meter boven de dakrand uitkomt
 • op een hellend dak als de panelen geïntegreerd worden in het hellende dakvlak. Onder zonnepanelen geïntegreerd in het hellende dakvlak verstaan we:
  • ofwel bovenop de feitelijke dakbedekking en dus in dezelfde helling maar ertegen of enkele centimeters erboven
  • ofwel ertussenin of ter vervanging geplaatst en bijgevolg zelf als dakbedekking fungerend 

Men moet wel een toelating aanvragen. In alle andere gevallen is er wel een omgevingsvergunning nodig.

Kortere behandelingstermijnen

De noodverordening heeft volgende consequenties voor de behandelingstermijn van toelatingen:

Zonne-energie-installaties (zonnepanelen, zonneboiler…) met een capaciteit tot 50 kW:

Behandeltermijn inclusief bekendmaking beslissing: 1 maand. Wanneer dit niet binnen deze termijn gebeurt, heeft de aanvrager een stilzwijgende toelating! 

De verkorte behandeltermijn is van toepassing op (wanneer hiervoor geen omgevingsvergunning nodig is):

 • zonnepanelen op daken van werelderfgoed
 • zonnepanelen op gevels en op de grond
 • zonnevelden in het landschap (tot 50 kW)
 • zonnepanelen ingewerkt in het dak
 • zonneboiler en zonthermisch dak
 • stroomproducerende materialen zoals dakpannen en dakleien

Warmtepompen lucht-lucht, lucht-water van minder dan 50 MW:

Behandeltermijn inclusief bekendmaking beslissing: 1 maand. Belangrijke nuancering: het gaat om een behandeltermijn van orde, de noodverordening koppelt geen gevolgen aan het niet behalen van de behandeltermijn.

Uit de aanvraag zal niet altijd duidelijk zijn of het een installatie met een capaciteit van minder dan 50KW is. De meeste particuliere installaties hebben een vermogen van 10kW of lager. Indien dat niet duidelijk is, behandel je de aanvraag daarom best volgens de termijnen van een installatie met een capaciteit van minder dan 50 kW.