Omgaan met steentijdarcheologie

 

Bij de opmaak en evaluatie van (archeologie)nota’s is het belangrijk dat je alle mogelijke perioden in rekening brengt. Dit is verre van eenvoudig, want natuurlijk weet geen enkele archeoloog alles van alles.

Steentijdsites vragen een andere aanpak dan sites uit andere periodes en brengen vaak specifieke uitdagingen met zich mee. Het vondstmateriaal, de aard van de sites en hun band met het landschap en de bodem verschillen van latere perioden. Dit vraagt dan ook een andere terreinmethodiek. Daarom is het vaak moeilijk voor een niet-steentijdexpert om een degelijke archeologische verwachting of programma van maatregelen in functie van steentijd op te maken of te beoordelen.

Daarom maken we een handleiding op over het omgaan met steentijdarcheologie in de preventieve archeologie. Om dit brede thema zo snel mogelijk te ontsluiten, wachten we echter niet tot de volledige afwerking van de handleiding. We kozen ervoor om individuele hoofdstukken die klaar zijn, alvast ter beschikking te stellen op deze pagina.

Het eerste deel dat nu voltooid is, omvat een overzicht van de methoden die kunnen ingezet worden bij prospectie naar steentijd artefactensites:

 

Welke hoofdstukken kan je in de toekomst nog van ons verwachten:

  • de archeologische verwachting – waar prospecteren?
  • de waarderingsmethodiek
  • het omgaan met ‘toevallige’ steentijdvondsten in proefsleuven of een opgraving