Omgaan met steentijdarcheologie

Bij de opmaak en evaluatie van (archeologie)nota’s is het belangrijk dat je alle mogelijke perioden in rekening brengt. Dit is verre van eenvoudig, want natuurlijk weet geen enkele archeoloog alles van alles.

Steentijdsites vragen een andere aanpak dan sites uit andere periodes en brengen vaak specifieke uitdagingen met zich mee. Het vondstmateriaal, de aard van de sites en hun band met het landschap en de bodem verschillen van latere perioden. Dit vraagt dan ook een andere terreinmethodiek. Daarom is het vaak moeilijk voor een niet-steentijdexpert om een degelijke archeologische verwachting of programma van maatregelen in functie van steentijd op te maken of te beoordelen.

Daarom maakten we hierover een afwegingskader. In 2019 verspreidden we een eerste deel, met focus op de prospectiemethodiek. Ondertussen werd dit deel geüpdatet en vulden we het aan tot een volledig afwegingskader over vooronderzoek naar steentijd artefactensites, met hoofdstukken over onder andere bureauonderzoek, landschappelijk bodemonderzoek en waarderingonderzoek. Booronderzoeken komen hierin aan bod, naast andere technieken zoals profiel- en proefputten.