Onboardingsprocedure voor invoer in de inventaris opstarten

Lokale besturen die hun inventarissen bouwkundig en landschappelijk erfgoed zelf willen invoeren in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed doorlopen een onboardingsprocedure en ondertekenen een gebruikersovereenkomst

De onboardingsprocedure bevat een verkennend gesprek waarin beide partijen de contactgegevens doorgeven en waarbij zij de invoerrechten bespreken.

Als volgende stap in de procedure bezorg je ons een goedkeuring van het College van burgemeester en schepenen waarin verklaard wordt dat de gemeente wenst aan te sluiten bij de inventaris. Bezorg ons hiervoor een uittreksel van de collegebeslissing via inventaris@onroerenderfgoed.be.

Een belangrijke stap bij de onboarding is de opmaak en ondertekening van een gebruikersovereenkomst. Daarin worden bepaalde minimale administratieve en kwalitatieve standaarden vastgelegd. In de overeenkomst komen aspecten aan bod als deontologie, copyright, wetenschappelijke neutraliteit, technische en inhoudelijke ondersteuning, enz.

Er is een gebruikersovereenkomst voor lokale besturen die hun inventarissen willen ontsluiten en een gebruikersovereenkomst voor onroerenderfgoedgemeenten die bijkomend de mogelijkheid hebben om hun inventarissen vast te stellen.

Wil je je als lokaal bestuur aanmelden voor de onboardingsprocedure of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar inventaris@onroerenderfgoed.be. Het agentschap zal je uitnodigen voor een eerste verkennend gesprek en je meteen een zicht geven op de doorlooptijd van de procedure.