Onderhoudspremie varend erfgoed

Bepaalde werken, diensten en leveringen voor het regulier en duurzaam onderhoud van beschermd varend erfgoed, komen in aanmerking voor een onderhoudspremie. Het gaat onder andere over het uit het water halen van vaartuigen, het instaan voor een winterberging, werken aan de romp, de motoren, de technische installaties, de inrichting, …. De volledige lijst met werken, diensten en leveringen kan je nalezen in artikel 23 van het Varenderfgoedbesluit.

Hoeveel bedraagt de premie?

Tijdens eenzelfde kalenderjaar kan je slechts eenmalig een onderhoudspremie voor eenzelfde vaartuig aanvragen. De kostenraming mag maximaal 20.000 euro bedragen, exclusief btw. De onderhoudspremie bedraagt 40% van de aanvaarde kostenraming, exclusief btw.

Voer je de werken zelf uit, dan wordt de premie berekend op basis van de aankoop van materialen en producten, de huurprijs voor toestellen, de benodigdheden voor het bergen, werkstellingen en de aankoop van beschermingsmaterialen. De werkuren worden niet in rekening gebracht.

Voor opengesteld varend erfgoed kan je aanspraak maken op een verhoogde onderhoudspremie van 80%.

Hoe vraag je de premie aan?

Deze procedure start je met het indienen van het onderstaande aanvraagformulier. De aanvraag kan gelijktijdig worden ingediend met de melding van handelingen aan het voorlopig of definitief beschermd vaartuig.

We onderzoeken je aanvraag inhoudelijk en nemen binnen de negentig dagen een beslissing. Als de premie wordt goedgekeurd, brengen we je op de hoogte van de toekenning.

Je mag pas met de werken starten nadat de premie is toegekend.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De onderhoudswerken dienen binnen de twee jaar na toekenning van de premie uitgevoerd te worden. Na afloop van de werken vraag je de uitbetaling van de premie aan het agentschap aan. Je voegt een gedocumenteerd overzicht van de uitgevoerde werken toe, met de nodige facturen en bijhorende betalingsbewijzen.

Na controle van de ingediende stukken en de uitgevoerde werken, betaalt het agentschap de premie uit.