Ondersteunen van erfgoedbeheerders

Een goed lokaal erfgoedbeleid betekent dat je eigenaars en beheerders van erfgoed in jouw gemeente wegwijs maakt, ondersteunt en stimuleert bij het beheer van hun erfgoed. Enkele voorbeelden:

  • Je kan eigenaars en beheerders stimuleren om lid te worden van Monumentenwacht Vlaanderen en tijdig de nodige onderhoudswerken uit te voeren. Je kan hun lidmaatschap bij Monumentenwacht eventueel (deels) terugbetalen.
  • Je kan kerkfabrieken ondersteunen bij hun taak als beheerder van erfgoed. Je zou, indien gewenst, op kunnen treden als bouwmeester voor hun restauratiedossiers.
  • Het biedt een meerwaarde om een regierol op te nemen bij de opmaak van beheersplannen. Op die manier kunnen eigenaars van panden in stads- en dorpsgezichten, cultuurhistorische landschappen of erfgoedlandschappen, genieten van een premie voor instandhoudingswerken, en kunnen bepaalde werken vrijgesteld worden van toelating.
  • Je kan hen op de hoogte brengen van de federale, Vlaamse en provinciale financiële stimulansen zoals de erfgoedpremie, erfgoedlening, belastingvermindering, …
  • Je zou een eigen premieregeling kunnen uitwerken om het behoud van het lokale (niet beschermde) erfgoed te ondersteunen. Bijvoorbeeld een premie voor gevelrenovatie, herstel van opmerkelijke interieurs of buitenschrijnwerk, grafzerken, veldkapellen of onderhoud van waardevolle bomen en houtkanten.
  • Het kan een idee zijn om zelf een gemeentelijke erfgoedprijs te organiseren. Met die prijs kan je zowel de beheerders van het erfgoed in de verf zetten als de vrijwilligers en verenigingen die zich inzetten voor het onderzoek en de ontsluiting van het erfgoed.
  • Je kan beheerders van erfgoed helpen om een erfgoedrekening te openen (bijvoorbeeld bij Herita). Wie een gift doet aan jouw project, kan op die manier een fiscaal attest ontvangen.
  • Is er een Regionaal Landschap in jouw regio, dan kan je met hen samenwerken om aan actieve landschapszorg te doen.
  • Het biedt een meerwaarde om een infoloket uit te bouwen binnen de gemeentelijke administratie als aanspreekpunt voor alle vragen over onroerend erfgoed: informatie over regelgeving, beheer en betoelaging van werken, …