Ondersteuning IOED

De regelgeving wijdt niet uit over het onderwerp ondersteuning. Dat wil zeggen dat het agentschap en de IOED’s hierover afspraken maken vanuit een onderling engagement. Ze zijn weliswaar niet juridisch afdwingbaar.

In de visienota lokaal Onroerenderfgoedbeleid staat dat er voor het agentschap een rol weggelegd is als facilitator, die gedeelde noden oppikt, informatie doorgeeft, kennis aanbiedt en daarbij steeds de autonomie van de lokale besturen respecteert.

Om aan de bovenstaande ondersteuning tegemoet te komen zet het agentschap een reeks tools in. De tools staan niet op zichzelf. Ze zijn aanvullend en onderling verbonden. Bijvoorbeeld een netwerkmoment wordt aangekondigd in de nieuwsbrief Lokale Besturen en kent ook een weerslag in de OneDrive.

Website

De website van Onroerend Erfgoed bevat een clustering van informatie en nieuwtjes over de regelgeving. Het is de eerste reflex om dit kanaal te raadplegen. Veel vragen of onduidelijkheden worden hier al beantwoord of toegelicht. Er zijn pagina’s volledig gewijd aan IOED’s. Ook deze inspiratienota, de aanvraagformulieren en de sjablonen voor de rapportage zijn hier terug te vinden.

Nieuwsbrief lokale besturen

De maandelijkse nieuwsbrief van het agentschap voor lokale besturen bundelt alle nieuwtjes die lokale besturen aangaan. Er is een aparte rubriek voor IOED’s die deze nieuwtjes bundelt. Het gaat dan om herinneringen aan termijnen, regelgevingswijzigingen, financiële informatie of oproepen voor participatieve initiatieven.

Persoonlijk aanspreekpunt

Het team Erkennen bestaat uit diverse specialisten die zich over een eigen expertise ontfermen of een specifieke regio in Vlaanderen bedienen.

OneDrive

In de gedeeld OneDrive staan alle onderwerpen uit de nieuwsbrief en alle onderwerpen van kennisuitwisselingsinitiatieven, zoals workshops, opleidingen en netwerkmomenten. Het wil vooral kennis delen.

Netwerkmomenten en opleidingen

Daarnaast gebeurt er ook kennisdeling via fysieke of digitale netwerkmomenten, workshops en opleidingen, die daarom niet allemaal georganiseerd worden door hetzelfde team of dezelfde afdeling binnen het agentschap. Een overzicht van deze initiatieven vindt de IOED terug in de nieuwsbrief Lokale Besturen met een link naar een inschrijvingsformulier. Tijdens deze (halve) dagen staat een bepaalde thematiek centraal en staan alle activiteiten in het teken van kennisopbouw, -deling en -borging rond die thematiek in de grote groep van de IOED’s, OEG’s of beiden. De weerslag van deze initiatieven wordt eveneens ontsloten in de OneDrive zodat ook interactie op elk moment mogelijk blijft. Het stelt afstemming en contact voorop.

Startende IOED’s

Voor startende IOED bestaat er een nauwere begeleiding. Zo brengt het agentschap de IOED in contact met het NOE, de vertegenwoordiging van de IOED’s en OEG’s. Daarnaast organiseert het agentschap een startgesprek met de IOED waarin een reeks praktische zaken worden toegelicht.. Eventueel kunnen het agentschap en het NOE samen een “peter/meterschap”-systeem opzetten, inclusief de kans om een dag mee te lopen.