Onderzoek bij nieuwe beschermingen

Voor al het onroerend erfgoed dat voor bescherming in aanmerking komt, voeren onze onderzoekers een waarderend en evaluerend onderzoek uit. Zo gaan ze na wat de erfgoedwaarden zijn van het erfgoed, welke erfgoedelementen en erfgoedkenmerken deze illustreren en hoe er in de toekomst het beste met het erfgoed omgegaan wordt.

Tijdens dit onderzoek worden archiefdocumenten en historische kaarten onderzocht en wordt ter plaatse een evaluatie van de erfgoedwaarden, -elementen en -kenmerken gemaakt. Als het gaat over een privaat gebouw, bedrijfsgebouw, private tuin of park, gebeurt het plaatsbezoek meestal in samenspraak met de eigenaar en de gebruikers. Ook bij archeologische sites moet altijd een waarderend en evaluerend onderzoek gebeuren. Vaak gaat dat gepaard met ingrepen in de bodem, zoals boringen, proefsleuven en proefputten.